صنعت و ابزارهای مالی اسلامی به سرعت در حال گسترش در بازارها هستند و بسیاری از نهادها تمایل دارند که به مشتریان خود خدمات مالی اسلامی عرضه کنند. نهادهای مالی اسلامی با گستره ای از انواع ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری و تامین مالی اسلامی مواجه هستند.
نیاز به مطرح شدن این ریسک ها از منظر اسلامی، مساله ای است که به شکل گسترده ای در صنعت مالی اسلامی بر آن تاکید شده است.
نگارنده در کتاب حاضرنخست نوسانات موجود در بازارهای بزرگ مالی و سپس مباحث جاری در زمینۀ اوراق مشتقه را مرور می کند. در ادامه نگرش اسلامی در خصوص مقولۀ ریسک را مطرح و در این راستا نظریه "غرر" را از منظر قوانین شریعت و دلایل اقتصادی بررسی می کند. در پایان نیز سه نوع از راهبردهای اسلامی پوشش ریسک را ارزیابی می نماید.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.