پس شما چه میخورید؟؛ نردبان عبرت 6

پس شما چه میخورید؟؛ نردبان عبرت 6

ناشر : آثار سبز
قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال۱۴,۰۰۰ ریال
مرد تاجری کیف پولش را گم کرده بود.او برا ییافتن کیف پولش جایزه تعیین کرد.مردی کیف پول او را بعد از مدتی پیدا کرد و به تاجر تحویل داد و درخواست کرد که مژدگانی او را بدهد.تاجر کیسه را گرفت ولی از دادن مژدگانی که قولش را داده بود امتناع کر و به دروغ گفت یک انگشتر طلا هم داخل کیف بود و از آن مرد بیچاره یابنده کیف خواست که باید انگشتری را برگردانی. کار به دعوا و کشمکش کشید.آن دو را پیش قاضی بردند.قاضی باهوش بعد از بررسی پرونده و اطمینان از اینکه تاجر دروغ می گوید ،کیسه را از او گرفت و گفت پس این کیف پول مال شما نیست،چرا که کیف شما حاوی انگشتری هم بود ولی کیفی که این مرد پیدا کرده است انگشتری ندارد.مرد تاجری کیف پولش را گم کرده بود.او برا ییافتن کیف پولش جایزه تعیین کرد.مردی کیف پول او را بعد از مدتی پیدا کرد و به تاجر تحویل داد و درخواست کرد که مژدگانی او را بدهد.تاجر کیسه را گرفت ولی از دادن مژدگانی که قولش را داده بود امتناع کر و به دروغ گفت یک انگشتر طلا هم داخل کیف بود و از آن مرد بیچاره یابنده کیف خواست که باید انگشتری را برگردانی. کار به دعوا و کشمکش کشید.آن دو را پیش قاضی بردند.قاضی باهوش بعد از بررسی پرونده و اطمینان از اینکه تاجر دروغ می گوید ،کیسه را از او گرفت و گفت پس این کیف پول مال شما نیست،چرا که کیف شما حاوی انگشتری هم بود ولی کیفی که این مرد پیدا کرده است انگشتری ندارد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن