معرفی کوتاه: کتاب حاضر، رمانی انگلیسی و ماجرای زندگی مردی جوان است. داستان از زبان راوی اول‌شخص روایت می‌شود. نویسنده در این کتاب بلوغ این مرد جوان و ماجراهای عشقی و شغلی‌اش را در مدرسه‌ای دخترانه بیان می‌کند. قهرمان داستان، کودک یتیمی بوده که پیشنهاد نزدیکانش را برای این‌که در نقش یک روحانی فعالیت کند، نمی‌پذیرد زیرا خود را برای این شغل مناسب نمی‌بیند. او به بلژیک می‌رود و شغل معلمی را برای خود برمی‌گزیند. قهرمان داستان شغلی را که دوست ندارد رها می‌کند و در جست‌وجوی معاش و کار به سرزمین بیگانه می‌رود. ماجراهایی را پشت سر می‌گذارد تا سرانجام عشق را تجربه کند.
رمان پروفسور، اولین اثر اما نه اولین رمان منتشر شده از شارلوت برونته است. از آنجائیکه این کتاب که تا حدودی نشان‌دهنده حالات روحی و درونی نویسنده است، به سبب کوتاه‌بودن، واقع‌گرایی و تاکید بر تلاش و زحمت قهرمان داستان در همۀ جریانات جاری در بطن رمان، تصورات و تقاضای رایج زمانه را دربارۀ رمان برآورده نمی‌کرد، و سرانجام نه در زمان خود بلکه پس از مرگ شارلوت برونته به چاپ رسید. گرچه اهمیت این رمان تنها به همین مطلب بسنده نمی‌شود و از جهات دیگری نیز رمانی تامل برانگیز است. از جمله صحنه‌‌های کلیدی آن که مبنای رمان ویلت که آخرین اثر وی بود، قرار گرفت و نیز حوادث آن از دهۀ 1830 که زمانۀ مبارزه برای بهبود شرایط کار در کارخانه‌های انگلستان بود، شروع می‌شود و در اوایل دهۀ 1840 که دورۀ گسترش اندیشه‌های آزادی‌خواهانه بود پایان می‌یابد. در حقیقت تلاش نافرجام شارلوت برونته در دایر کردن یک موسسه آموزشی، خطاب انتقاد­های کوبنده قرار گرفته شدن برای اشعارش و تجربه‌ی ‌عشق نافرجام به استادش از مسائل تاثیر گذار در زندگی شارلوت برونته بودند که همگی باعث شد تا برای نوشتن این کتاب قلم در دست گرفت و بازتاب تجربیات شخصی خود در زندگی را در این کتاب و در کالبد قهرمان داستان به رشته‌ی ‌تحریر درآورد.
مرتبط با این کتاب