پاییز مرگ

پاییز مرگ

قیمت : رایگان
رمان کوتاه پاییز مرگ مقدمه ای بر رمان روباه ماده و همچنین روایت کوتاه دیگری از این رمان است. شایان ذکر است که علت این این رمان کوتاه روایت کوتاه دیگری از رمان روباه ماده است، به این خاطر است که این رمان قبل از رمان اصلی نوشته شده و پس از آن دستخوش تغییرات بزرگی در تمام زوایای رمان شده است اما داستان محفوظ است.

گزیده ای از کتاب:
همه جا تاریک بود در واقع در حال خواب دیدن بودم. ازا ین مساله آگاه بودم. به حال وقتی که انسان خوابی را میبیند و یا به زبان بهتر ب هرویا میرود کاملا متوجه است که در رویا قرار دارد. این هم به واضح نبودن تصویری که مبینیم بر میگردد چون هم میدانیم که قبل زاز این به خواب فرو رفتیم و هم اینکه تمامی این تصاویر در ذهن و فکر ما میرسد. پس تشخیص دادن تفاوت بیداری و رویا به محنت و مشقت زیادی احتیاج ندارد.

مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.