کتاب پاندا نوشته میشل پیکمال با ترجمه فرشته سادات وظیفه منتشر شده است. کتابی با تصویرگری جذاب برای آموزش به کودکان و والدین است.
کتاب پاندا این کتاب با بیان داستانی جذاب، کودکان را با شگفتی ها و دانستنی های دنیای حیوانات آشنا می کند. زبانی شیوا و تصاویری جذاب به شناخت کودکان از دنیا و زندگی حیوانات کمک می‌کند.
مرتبط با این کتاب