در میان عموم مباحث مرتبط با فرهنگ مهدوی، موضوعی به جلالت و اهمیت «انتظار» و معنی و مفهوم آن نمی‌توان یافت. همان که متاسفانه مغفول مانده و از میدان نظر و عمل مسلمانان و عموم مستضعفان دور افتاده است.
به حقیقت در این فرهنگ، انتظار به مثابه عملی آگاهانه است، همراه با آمادگی همه جانبه «فکری، فرهنگی و عملی» که منتظران مستضعف را در ساختن صورت و سیرت حیات، مطابق طرح و نقشه الهی و آسمانی یاری می‌دهد.
این کتاب یک فصل و بخش از کتاب ما به نام موسوعه الامام المنتظر است که آن را به این شکل جدید با تغییرات اندکی بدون تغییر در محتوا جداگانه ارائه کرده‌ایم به گونه‌ای که کتابی مستقل شده است. و این بدان جهت است که بحث از وظائف ما در برابر امام‌ زمان از مباحثی است که مورد نیاز همه مردم است که شاید نتوانند به کتاب کامل موسوعه مراجعه کنند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.