هفته نامه سروش شماره 1691 مرداد ماه 1399

هفته نامه سروش شماره 1691 مرداد ماه 1399

ناشر : سروش
قیمت : ۵۰,۰۰۰ ریال
هفته نامه فرهنگی سروش
آنچه در این جلد میخوانید:
پرونده ویژه / فرهنگ و گرانی:
- نه گرانی نه زندگی
- مصاف فقر و دین
- سبک زندگی فرزند اقتصاد
- سرگرمی اولین گزینه حذف در روزگار گرانی
- بحران اخلاقی بورس
- جنبش بورس بازان در جامعه بی آرمان
- آیا مردم از نمایش فقر و غنا استقبال می کنند؟
- دوربین ها را بچرخانید
.
.
.
.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.