نیمه پنهان آمریکا(مروری کوتاه بر بنیان های نظری و ارکان تمدنی آمریکا)

نیمه پنهان آمریکا(مروری کوتاه بر بنیان های نظری و ارکان تمدنی آمریکا)

قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب حاضر که در کمال اختصار نگاشته شده است به بررسی تاریخ اجتماعی – اقتصادی امریکا می پردازد. نویسنده در این کتاب سعی دارد پرده از ظاهر زیبا و جذاب امریکا برداشته و خواننده را با باطن این دولت که سرشار از ستمکاریها و زدوبندهای کانونهای ثروت و قدرت، خشونت سرمایه داران و انحصارهای امپریالیستی و توطئه گری سازمانهای پیجیده و مخفی کاریهایی همچون سازمانهای فراماسونری است، آشنا سازد در این کتاب به مباحثی همچون : تاریخچه شکل گیری امریکا، حقایق پنهان جنگ جهانی دوم، امپراتوری رسانه ها و ... پرداخته شده است سبک کتاب ، تاریخی و تحلیلی است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.