نگرش کلی به نظام اسلامی

نگرش کلی به نظام اسلامی

قیمت : ۱۶۵,۰۰۰ ریال
نگرش کلی به الزامات نظام اسلامی، پیش نیاز سیاستگذاری و برنامه ریزی تفصیلی است.
لذا تبیین شفاف و کاربردی مقولات "رسالت و ماموریت نظام اسامی"، "سیاست های
کلی نظام اسلامی"، و "نظامات اسلامی و شاخ صهای آن" در این راستا، ضرورت می یابد.
در این بخش، رسالت و ماموریت نظام اسلامی، مورد بحث قرار میگیرد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.