نگاهی به کتاب مقدس بهائیان: چهل یادداشت در مورد کتاب اقدس بهاءالله

نگاهی به کتاب مقدس بهائیان: چهل یادداشت در مورد کتاب اقدس بهاءالله

ناشر : نشر گوی
قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال
کتاب نگاهی به کتاب مقدس بهائیان نوشته آقای عبدالحسین فخاری است. وی در این کتاب به بیان چهل یادداشت در مورد کتاب اقدس بهاءالله که مهمترین کتاب در فرقه بهائیت به شمار می آید پرداخته است.

هدف از نگارش این کتاب، آشنایی اجمالی با آموزه‌های بهائی در مهمترین کتاب آنها یعنی کتاب اقدس است که مطابق مدعای بهائیان، آیینی جهانی است و کمینه هزار سال قرار است راهنمای زندگی متناسب با جامعه معنوی و اجتماعی بر اهل زمین و آسمان باشد.
نویسنده قصد بررسی تطبیقی احکام این کتاب با احکام ادیان ابراهیمی را به طور کامل نداشته تا وارداین بحث کلامی شود. درمورد احکام در هر دیانتی ممکن است تحلیل‌هایی باشد زیرا این بحث موکول به اثبات این آیین به عنوان یک دیانت الهی است که خواننده باید از مدعیان این آیین مطالبه حقانیت نماید. اما از آنجاکه ادعا شده احکام این کتاب متناسب با شرایط جهانی و مقتضیات زمانه است می‌تواند برای خواننده نشان دهد که این آموزه‌ها متناسب با قرن بیست ویکم و شرایط بین‌المللی حاضر هست یا نه؛ ضمن آنکه طبق ادعای بهائیان قرار است کتاب اقدس تا هزار سال، ناسخ دیگری برایش نیاید.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.