نمایشنامه تراژدی مرگ ایرن: سوگ نوشت ایرن از خاندان اتانس در دو پرده

نمایشنامه تراژدی مرگ ایرن: سوگ نوشت ایرن از خاندان اتانس در دو پرده

قیمت : رایگان
پرده فرو می افتد، تالاری با چیدمان اشرافی، با پنجره هایی بزرگ و پرده های ابریشمین آویخته. بهرام دژم قدم می زند، ایلا و مادر در دو گوشه از تالار نشسته اند، ایرن زیبا، ناشکیبا از پنجره ای به پنجره دیگر میرود و پرده ها را با اشتیاق کنار میزند و بیرون را می نگرد.

چهره های نمایش:

ایرن: دختر کوچک خانواده
ایلا: دختر بزرگ خانواده و خواهر ایرن
مادر: مادر ایرن و ایلا از خاندان اشرافی اوتانس
بهرام: سردار سپاه خاوری ایران
بهمن: سردار سپاه باختری ایران
کارن: خدمتکار پیر خانواده
شاه، بزرگان دربار، گماشته، سربازان، خدمتکاران، پزشک، پرستاران که گاهگاه پدیدار می شوند و سپس کنار می روند.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن