نمایشنامه تراژدی بردیا

نمایشنامه تراژدی بردیا

قیمت : رایگان
خانه باغی در تهران اتاقی با نگاره های کهن و قاب عکس های خاتم کار بر در و دیوار آویخته با میز و مجسمه هایش و دو صندلی بر کناره و دو پنجره رو به حیاطی ناپدید و دو در، در دو سوی آن که یکی به حیاط و دیگری به اتاق در بسته کنار که گاه به کار نمایش خواهد آمد باز می شود.

چهره های نمایش:

بردیا: فرزند بزرگ خانواده بهار مست
مینا: فرزند دوم خانواده بهار مست
پاشا: کوچکترین فرزند خانواده بهار مست
مادر: مادر خانواده
پدر: پدر خانواده
مروست: نزول خور و آشنای قدیمی خانواده
فرن: نامزد بردیا
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن