نقش روحانیت در دستاوردهای انقلاب اسلامی

نقش روحانیت در دستاوردهای انقلاب اسلامی

قیمت : ۷۰,۰۰۰ ریال
گرچه روحانیت امروز برای دشمنان انقلاب کاملا شناخته شده است و قدرت و لیاقت و کاردانی و مدیریت خود را به اثبات رسانده است; اما در آغاز انقلاب، دشمن از روحانیت، چنین تلقی نداشت. دشمن، تصور می کرد: روحانیت، ابزار لازم را برای استمرار انقلاب، در دست ندارد. دوران انتقالی را پشت سر خواهد گذاشت و خود به خود، از صحنه مبارزه و انقلاب، بیرون خواهد رفت. آنان، بر این باور بودند که روحانیت، با موعظه و نصیحت و احساسات مذهبی و دینی مردم را بسیج کرده و استبداد را از بین برده است; اما برای سازندگی و ادامه راه، کادرسازی نکرده و در نتیجه، نمی تواند این بار را به به منزل برساند. روی همین حساب، از خلا سیاسی و فرهنگی پس از انقلاب، بهره بردند و با القای ایدئولوژیهای شرقی و غربی و طرح این و آن، می خواستند مسیر نهضت اسلامی را منحرف کنند. اما روحانیت آگاه و زجر کشیده و انقلابی، تشکیلاتی را پی ریخت که به پشتوانه آن، هم به مقابله با دشمن برخاست و هم انقلابیون و آگاهان و فرهیختگان را سازمان داد و پستهای حساس را به دست گرفت و نهادهای قانونی را پی ریخت و نظام را تثبیت کرد و استقرار بخشید. بدین وسیله در خبرگان قان ون اساسی، مجلس شورای اسلامی، دادگاههای انقلاب، کمیته ه، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و.... حضوری چشمگیر و فعال یافت. از جمله آن تشکیلات، می توان از حزب جمهوری اسلامی، جامعه مدرسین و روحانیت مبارز نام برد.
در مجموع، روحانیت با حضور خود در مراکز فرهنگی، اجرایی، مقابله با جبهه ضد انقلاب، مستکبرین، ناهنجاریها اجتماعی، تصویب قوانین و اصول عزت آفرین، توجه دادن مردم به فرهنگ خودی و خویشتن باوری، مبارزه با سرمایه داران و ثروت اندوزان، دفاع قهرمانانه از مرزها جغرافیایی کشور، مقابله با تجزیه طلبان، شرکت فعال و قهرمانه در هشت سال دفاع مقدس، حضور قوی در مجامع بین المللی تبیین و تشریح اسلام و برنامه های جمهوری اسلامی و... در تثبیت انقلاب اسلامی و استقلال و عزتمندی کشور ایران و اعتلای کلمه حق، نقش محوری و غیر قابل انکاری داشته که کندوکاو در هر بخشی، مجالی فراختر می طلبد. به امید آن که محققان و پژوهشگران و علاقه مندان به تاریخ انقلاب اسلامی در ثبت و ضبط این اوراق زرین و پرافتخار، به جد جهد برخیزند و نگذارند تحریف گران، باقلمهای آلوده و سینه های پر از کینه و بغض خود، حماسه ای که روحانیت به برکت اسلام و پشتوانه مردمی آفرید، از جلوه بیندازند و نسل حاضر و نسلهای آینده را از الگو قرار دادن این حرکت مقدس و تحول عظیم و سرنوشت ساز، باز دارند و دگر بار فرهنگ پوچی و ابتذال، غرب باوری و غرب زدگی، رخوت و سستی، ب یی تفاوتی و... رواج دهند و آن همه تلاش و ایثار را نقش بر آب کنند و به دشمنان به ذلت بیرون رانده شده، میدان فعالیت بدهند.
مرتبط با این کتاب