این کتاب در دو بخش تدوین شده است: دیدگاه‌های مختلف نسبت به دین (که در آن دین به‌ عنوان یک پدیده متافیزیکی و تئوری های جهل، ترس و فطرت بررسی می شود) و نقش دین در زندگی بشر.
در فصل نخست، حقیقی بودن اعتقاد به دین، به‌ عنوان پدیده‌ای متافیزیکی مورد پرسش واقع ‌شده است. آیا دین از فطرت انسان سرچشمه می‌‌گیرد و یا از هستی او و یا این‌که منشا دین، شرایط ویژه و خاص زندگی اوست؟ آیا دین همان ایمان، به معنای واقعی کلمه است که شامل هیچ شک و ردی نمی‌شود و یا این‌که دین، توهمی است که انسان در شرایط خاصی از زندگی با آن روبرو می‌شود، اما با تغییر شرایط روانی و فکری از بین می‌رود؟ آیا انسان در اعماق وجودش واقعا به جهان غیب ایمان دارد و یا این‌که چنین اعتقادی، صرفا توهمی است که در مرحله‌‌ای از مراحل زندگی بر انسان عارض می‌ شود؟
در فصل دوم به‌ دور از واقعیت متافیزیکی دین و ارتباط آن با خدا و یا ضرورت وجود دین برای هماهنگ شدن زندگی و علایق انسان و فراهم شدن فرصتی برای رشد و تکامل او، به پرسش درباره نقش دین به ‌عنوان یک پدیده متافیزیکی در زندگی بشر و تاثیر آن بر رفتار و اندیشه انسان پرداخته‌ شده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.