نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما)، به همراه نقد استادان مدیریت و علوم انسانی

نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما)، به همراه نقد استادان مدیریت و علوم انسانی

قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب: "نقشه جامع مدیریت اسلامی" (نجما)، حاصل تلاش علمی 9 ساله جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی رشته مدیریت در سطح کشور است؛ که به اعتراف برخی از صاحب نظران، اولین تلاش علمی معتبر، در تدوین نقشه جامع یک علم، در عرصه علوم انسانی است این مجموعه در مهرماه سال 1398 در کارگروه ملی رشته مدیریت ذیل شورای تحول علوم انسانی انقلاب فرهنگی، مورد تایید قرار گرفت؛ تا به عنوان راهنمای پژوهش های مدیریت اسلامی، مورد استفاده جامعه علمی قرار گیرد؛ و خود می تواند الگویی برای تدوین نقشه جامع رشته های دیگر علوم انسانی تلقی گردد؛ بخشی از متن پیام حضرت علامه جوادی آملی بدین قرار است: از همه شما اساتید بزرگوار و نخبگان و فرهیختگان؛ حوزوی و دانشگاهی که رنج بلیغی را تحمل فرمودید، و در تدوین این نقشه جامع ، سعی سازنده ای را اعمال کردید و می کنید حق شناسی می کنیم.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
پیمان حاجی زاده
خوب
محمدمهدی حیدری
خوب بود