نقدی بر شاه بیت غزل بهائیت: نقد کتاب ایقان در بهره برداری از آیات و روایات برای اثبات مبانی بهائیت

نقدی بر شاه بیت غزل بهائیت: نقد کتاب ایقان در بهره برداری از آیات و روایات برای اثبات مبانی بهائیت

ناشر : نشر گوی
قیمت : ۸۵,۰۰۰ ریال
کتاب «نقدی بر شاه بیت غزل بهاییت» نوشته جناب آقای مهدی حبیبی است. در این کتاب،در ابتدای هر بخش تلاش شده تا ادعاهای بها الله (اولین رهبر بهائیان) روشن شود، سپس پاسخ‌ های نقضی به آن ها با استفاده از کتاب‌ های تایید شده بهائی در صورت یافتن، مطرح شده‌ اند. آنگاه اصل آیات و روایات اشاره شده، بررسی شده‌اند تا مشخص شود آیا نظر او همان چیزی است که از آن آیات و روایات فهمیده می‌شود، یا متفاوت با آن است؟

کتاب نقدی بر شاه بیت غزل بهاییت، در ابتدای هر بخش تلاش شده تا ادعاهای بهاءالله، اولین رهبر بهائیان روشن شود، سپس پاسخ های نقضی به آنها با استفاده از کتاب های تایید شده بهائی در صورت یافتن، مطرح شده اند.

در فصل اول:

این تحقیق، مباحث کلی، معرفی اجمالی رهبران بهائی، تاریخ پدید آمدن بهائیت و تغییرات آن تا امروز به صورت فشرده و توضیح برخی از مفاهیم مرتبط با برخورد ناصحیح با آیات و روایات مطرح شده است.

در فصل دوم:

روش پیشنهادی بهاءالله برای شناخت معارف دین بررسی شده است. او از مردم خواسته تا از علما دوری کنند و تقلید نکنند و در نتیجه سخنان او را بپذیرند! روش پیشنهادی او این است که چشم و گوش را بسته و فقط سخنان او را گوش نمایند و قبول کنند!

در فصل سوم:

توجیهات او نسبت به مسالۀ خاتمیت و نبوت بررسی شده‌اند. مسالۀ بسیار مهم در میان مسلمانان که تقریبا تمامی آنان بر آن اتفاق نظر دارند، مسالۀ خاتمیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است. بهاءالله با استفاده از تفسیر به رای، خاتمیت را توجیه کرده است!

در فصل چهارم:

مسالۀ توجیهات او در بارۀ قائمیت و امام دوازدهم شیعه بررسی شده است. در میان شیعیان اعتقاد به امام دوازدهم اعتقاد مهمی است. بهاءالله با استفاده از نقل ناکامل روایات، و تفسیر به رای و جعل روایت، سید باب را قائم اسلام معرفی کرده است.

در فصل آخر نیز نتیجه گیری از فصول مختلف و هم‌چنین بررسی کتاب کریستوفر باک با عنوان رمز و راز، تفسیر قرآن در کتاب ایقان بهاءالله که در خلال فصل‌های گوناگون انجام شده، بیان شده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.