نغمه های سرخ عنوان مجموعه کتابی هفت جلدی است که در آن به زندگی نامه، خاطرات، دست نوشته ها و وصیت نامه های 38 شهید سرافراز بسیجی دانشگاه امام صادق علیه السلام پرداخته شده است.
از ویژگی های برجسته ی این مجموعه، «تحلیل محتوای» علمی دست نوشته ها، و وصیت نامه های این شهدای گرانقدر است که برداشت ها و نکات ارزشمند و بدیعی را به دست می دهد.
هر جلد به بررسی چندین شهید می پردازد:
جلد اول: شهدای گرانقدر: محمدرضا رضایی زال - مهدی امینی قاضی جهانی - محمود برزگری فیروزآبادی - علیرضا خانبابایی - قاسم اشجع زاده
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.