سالم‌سازی جامعه از انواع بیماری و خمودی و قیود دست و پاگیر و تامین انواع رزق برای دریافت انواع حیات از وظایف اصلی در نظام سازی طیب است که با برنامه‌ریزی دقیق علمی- معنوی بر مبنای احکام دین قابل تحقق است. در این راستا علاوه بر نفی و طرد خبایث لازم است برای استقرار طیبات و خوبی‌ها زمینه‌های لازم فراهم شده، طیبات به‌عنوان معروف و خبایث به‌عنوان منکر برای عموم درخواست و طلبی جدی شود.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.