نظام رفاه اجتماعی در جهان

نظام رفاه اجتماعی در جهان

قیمت : رایگان
یکی از بحث های کلیدی و اساسی که از دیر باز تا کنون ذهن برنامه ریزان ، اقتصاددانان ، سیاستمداران و سایر متصدیان امور عمومی را به خود معطوف داشته ، فراهم سازی رفاه عمومی و تامین اجتماعی برای تمام شهروندان است .
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.