نامه اشتیاق (نامه ای از اردوی جهادی به مردم لالی)

نامه اشتیاق (نامه ای از اردوی جهادی به مردم لالی)

قیمت : رایگان
نامه‌ای برای مردم لالی
لحظه‌ی تحویل سال نو و آغاز بهار طبیعت برای همه‌ی ما مورد توجه و دل‌پذیر است. اما شاید تکرار هرساله‌ی این رویداد برایمان عادتی شده باشد. عادتی که به چند روز شادی و خوشی پایان می‌یابد و دوباره روز از نو و روزی از نو...
برای همین است که هرسال بهاری از عمرمان می‌گذرد اما ما همان آدم قبلی هستیم و با این تحویل سال هیچ تحولی در ما پیدا نمی‌شود.
برخورد دین با این رویداد، زیبا و پخته است. دین آن را می‌پذیرد و سعی می‌کند نگاه ما را به آن‌چه رخ می‌دهد، عمیق‌تر کند. به این بیاندیشیم که خدا چه درسی در آمد و شد روزها، ماه‌ها و سال‌ها برای ما قرار داده که از آن غافل‌ایم و به آن توجهی نمی‌کنیم؟
مرتبط با این کتاب