نامه اشتیاق (شب قدر)

نامه اشتیاق (شب قدر)

قیمت : رایگان
تقدیر پروردگار به معنی تنظیم امور توسط او، از جنس مقوله‌ها‌ی زمانی نیست که در شب خاصی بخواهد محقق شود. ولی از ما خواسته‌اند در شب‌های خاصی متعرض این قصه بشویم. برای ما زمینه‌ای ایجاد می‌کنند که مقدرات خودمان را عوض کنیم...
شب قدر شب برنامه‌ریزی است...
مرتبط با این کتاب