نامه اشتیاق (خلوت و توجه)

نامه اشتیاق (خلوت و توجه)

قیمت : رایگان
خلوت و توجه
سوال‌هایی هست که مثل کنه به آدم می‌چسبد، سوال‌هایی که با یک جرقه از عمق وجودمان فریاد برآورده‌اند، سوال‌هایی که نیاز به یک حرکت و کاری را گوش‌زد می‌کنند...
چه کنم تا در خودم تغییری ایجاد کنم؟
از کجا و با چه وسیله‌ای موثرها و محرک‌های خودم را کنترل کنم؟
مقصد کجاست و چه‌طور می‌توانم از راه نزدیک‌تر و مسیر کوتاه‌تر به مقصد برسم؟
مرتبط با این کتاب