نامه اشتیاق (حقوق برادران ایمانی)

نامه اشتیاق (حقوق برادران ایمانی)

قیمت : رایگان
حقوق براداران ایمانی
آدم‌های زیادی در این عالم گرد هم آمده‌اند و جمع‌هایی را شکل داده‌اند،
اگر در رابطه‌ی افراد این جمع‌ها دقیق شوی، به ساحت آن جمع نزدیک‌تر شده‌ای؛
می‌خواهم از جمعی سخن بگویم که قدری با این جمع‌هایی که می‌بینیم و می‌شناسیم متفاوت است. جمعی که حرکت به سوی هدفی خاص آن‌ها را با وجود دوری از یکدیگر کنار هم نشانده و آنان را هم‌کار کرده است با آن‌که هر یک پیشه‌ای دارند و در جایی مشغول‌اند؛ قدری عجیب می‌نماید...
جمعی که محبتی عمیق در وجودشان شکل گرفته و این محبت آنان را در برابر تمامی هستی مسوول ساخته است، چرا که تمام هستی را مرتبط با محبوب خویش می‌دانند...
مرتبط با این کتاب