نامه اشتیاق (امتحان و پیشرفت معنوی)

نامه اشتیاق (امتحان و پیشرفت معنوی)

قیمت : رایگان
نامه‌ی یازدهم با عنوان امتحان و پیشرفت معنوی از سخنان استاد غنوی پیرامون بحث «نقش امتحان در پیشرفت معنوی» که در اردوی جهادی سال 86 در منطقه لالی بین شرکت کنندگان در اردو توزیع گردید.
اگر تو تصمیم گرفتی و به این رسیدی که باید حرکتی را آغاز کنی، حرکتی تا بی‌نهایت... و عزم خود را جزم کردی و وارد این بازی شدی... اینک اوست که در تک‌تک لحظات این بازی خود را به تو نشان می‌دهد و نیز تو را به خودت. تو که عوامل، ملاک‌ها و علامت‌های پیشرفت خود را شناختی و به‌کار بستی، باید این را بدانی که سررشته‌ی کار به‌دست دیگری‌ست و در پس این بازی کسی نشسته که برنامه به دست اوست. اینک اوست که با ابتلا و امتحان‌ به یاری تو می‌شتابد...
اما او چگونه با ابتلا و امتحان تو را پیش می‌برد؟
مرتبط با این کتاب