می خواهم شیعه شوم؛ راهکارهایی برای بلوغ عاطفی

می خواهم شیعه شوم؛ راهکارهایی برای بلوغ عاطفی

قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال۵۶,۰۰۰ ریال
جامعه عرصه عمل انسان و بستر زندگی اوست وقتی در بین مردم زندگی میکنیم صفاتی از ما بروز میکند که اگر این صفات رنگ خدایی داشته باشد در مسیر کمال قرار گرفتهایم و جامعه را به سمت امت واحده توحیدی سوق دادهایم. خداوند دستیابی به امت واحده توحیدی را مقصد هر فرد، جمع و جامعهای قرار داده است و تنها در این صورت میتوان حق را جاری و قسط را اقامه کرد. بر این مبنا هر انسانی وظیفه دارد با ایجاد و ارتقا عطف با دیگران حول محور ایمان، حکومت الهی را برپا نماید. و این همان پایه و بنیان بلوغ عاطفی است که از شیعگی من و تو شروع می شود.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.