مکانیک سماوی (از دوران پیش از بطلمیوس تا نیوتون) (الگوهای منظومه شمسی و حرکات سیارات)

مکانیک سماوی (از دوران پیش از بطلمیوس تا نیوتون) (الگوهای منظومه شمسی و حرکات سیارات)

قیمت : ۷۰,۰۰۰ ریال
الگوهای منظومه شمسی و حرکات سیارات از دوران پیش از بطلمیوس تا نیوتن

در بخشی از کتاب می خوانیم:
علم مکانیک سماوی، علمی است که به حرکت اجرام سماوی می پردازد و چگونگی کیفیت و چرائی آن بررسی می کند. و به دنبال آن است که روش علمی فیزکی و ریاضی را در قالب قوانینی تکرار شونده برای پیش بینی آینده و چگونگی گذشته اجرام به دست آورد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.