معماری سازمانی سرویس گرا ( SOA ) مشوق واحدهای منفرد منطق است تا بتواند به مجموعه ای ازاصول طراحی دست یابد.امروزه دیگر توسعه سرویس گرایی به جایی رسیده است که هر جا صحبت ازمعماری سازمانی است معماری سازمانی سرویس گرا را در ذهن ها تداعی میکند. معماری سرویس گرا سبکی از معماری میباشد که از اتصال سست سرویسها جهت انعطاف پذیری و تعامل پذیری کسب وکار به صورت مستقل ازفناوری پشتیبانی میکند و ازترکیب مجموعه ای ازسرویس های کسب وکار تشکیل شده است که این سرویس ها،انعطاف پذیری و پیکربندی پویا را برای فرایندها محقق می کند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.