مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (تئوری و کاربردها)

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (تئوری و کاربردها)

قیمت : ۱۴۹,۰۰۰ ریال
کتاب مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (تئوری و کاربردها) تالیف علی اصغر رحمانی حسین آبادی و محمد نادعلی زاده چاری، حل معضل حمل و نقل را به عنوان یکی از کاربردی‌ترین مسائل بهینه‌سازی در مهندسی صنایع بررسی می‌کند.
در عصری که همه‌ی پدیده‌ها شتابان در حال تغییر و تحول هستند، ایستایی مایه‌ی نابودی است. یکی از راهبردهای مهم در راستای رسیدن به پویایی، اشاعه‌ی فرهنگ کتاب و کتابخوانی است. به خصوص نوشتن کتاب در زمینه‌هایی که بحث نوین امروزی بوده و در موضوع مرتبط با آن نوشتار فارسی کمتر نوشته شده، می‌تواند مفید باشد.
مسئله مسیریابی وسایل نقلیه یکی از مسائل علمی مهم و پرکاربرد است که در این زمینه گرچه تحقیقات زیادی انجام شده است، کتابی مبسوط به زبان فارسی منتشر نشده است. در کتاب حاضر ضمن معرفی این مسئله، زمینه‌های کاربرد و شیوه‌های رایج حل آن به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته که محصول کارهای پژوهشی مولفین در سال‌های اخیر است.
مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه، یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریت زنجیره‌ی تامین است. این اهمیت از آن‌جا ناشی می‌شود که تخصیص مطلوب وسایل به مسیرهای مختلف، تاثیر بسیار زیادی بر کاهش هزینه‌ها دارد. در تحقیق حاضر، این مسئله با در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی از جمله محدودیت تردد وسایل بررسی می‌شود. پس از تشریح مسئله و تعریف متغیرها و پارامترهای آن، مدل ریاضی این مسئله توسعه داده می‌شود.

در بخشی از کتاب مسئله مسیریابی وسایل نقلیه می‌خوانیم:
روش‌های بهینه‌سازی توابع یک متغیره، به سه دسته، روش‌های مرتبه صفر، مرتبه اول و مرتبه دوم تقسیم می‌شوند. روش‌های مرتبه صفر فقط به محاسبه تابع هدف در نقاط مختلف نیاز دارد؛ اما روش‌های مرتبه اول از تابع هدف و مشتق آن و روش‌های مرتبه دوم از تابع هدف و مشتق اول و دوم آن استفاده می‌کنند. در بهینه‌سازی توابع چند متغیره که کاربرد بسیار زیادی در مسائل مهندسی دارد، کمینه سازی یا بیشینه سازی یک کمیت با مقدار زیادی متغیر طراحی صورت می‌گیرد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.