مدرسه آل الرضا علیه السلام

مدرسه آل الرضا علیه السلام

ناشر : نشر جمال
قیمت : ۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدرسه آل‌الرضا(ع) حاوی سیصدوشصت وپنج حدیث از امام رضا و چهار امام پس از ایشان است.چنانچه سیره علمای راستین نگاشتن احادیث اهل بیت بوده است، این اثر نیز برای ثمر رساندن به دیگران است.
مرتبط با این کتاب