محاکمه عادت ها

محاکمه عادت ها

قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ ریال
کتاب محاکمه عادت ها اثری خیالی از جناب آقای علی خاکزادی است که در جزیره‌ایی فرضی بنام برینلند رخ می‌ دهد. نویسنده سعی کرده در قالب یک داستان مهیج که در آن یک بدن از مغز خود در دادگاهی بین المللی با حضور هیئت منصفه شکایت می‌کند، به تحلیل عادت‌ها بپردازد.

بخشی از کتاب:

زن جوان با چشم هایی که از شدت گریستن متورم شده بود، تردید را کنار گذاشت و به آهستگی پرسید: ببخشید آقا، شما هم برای خریدن عادت به اینجا آمده اید؟
مرد سرش را از روی صفحه های کتاب قطوری که در دست داشت، بالا آورد. به زنی که مزاحم مطالعه او شده بود نگاهی کرد و به رسم ادب پاسخ کوتاهی داد: بله
سپس مجددا مشغول مطالعه شد.
سکوت سنگینی بر فضای اتاق انتظار کلینیک، سایه افکنده بود. تنها صدایی که به صورت مبهم شنیده می شد، صدای گت و گوی پزشک و بیمار از پشت در اتاق معاینه بود. زن جوان یک بار دیگر تردید و رودربایستی را کنار گذاشت. صورتش ا نزدیک مرد کتابخوان برد و به آرامی گفت: می توانم بپرسم قصد خرید چه عادتی را دارید؟
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.