مجموعه مقالات همایش ملی حوزه انقلابی (2) : (مقالات برگزیده)

مجموعه مقالات همایش ملی حوزه انقلابی (2) : (مقالات برگزیده)

قیمت : ۷۰,۰۰۰ ریال
مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)
«اگر بخواهیم نظام اسلامی همچنان اسلامی و انقلابی بماند، باید حوزه علمیه، انقلابی بماند؛ زیرا اگر حوزه علمیه انقلابی نماند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت ... باید با فکر و تدبیر و برنامه‌ریزی حکمت‌آمیز، با این خطر مقابله کرد تا حوزه علمیه قم همواره یک حوزه انقلابی و مهد انقلابی باقی بماند و بینش و حرکت انقلابی در آن توسعه یابد».
در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم 25 اسفند 94
انقلابی و پیشرو بودن حوزه‌های علمیه در جهان معاصر، امری ضروری است. پیچیدگی ترفند‌های دشمنان، بهره‌گیری از تکنولوژی روزآمد برای انحراف مردم، به‌ویژه نسل جوان، دسترسی همگان به شبهات مخرب ذهن و بسیاری امور دیگر، ضرورت فوق را تایید می‌کند. در این میان، شناسایی مولفه‌های اصلی حوزه علمیه انقلابی، نخستین گام در هماهنگ سازی حوزه‌های علمیه با معیارهای انقلابیگری است.
مجموعه مقالات «همایش ملی حوزه انقلابی» که در این کتاب گرد آمده است، کوششی است در این مسیر.
مرتبط با این کتاب