مجموعه مقالات اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره) (جلد چهارم)

مجموعه مقالات اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره) (جلد چهارم)

قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال
همان گونه که حضرت محمد (ص) با بعثت شان در جزیره العرب به احقاق حقوق زنان در عرصه های مختلف پرداختند و با این اقدام، حیات دوباره ای به زنان بخشیدند. امام خمینی(ره) نیز با نهضت خویش جایگاه و حقوق زنان را در عصر معاصر احیا کرد. باور بنیانگذار انقلاب اسلامی نسبت به شان زن ریشه قرآنی دارد. قرآن برخورداری از علم و تقوا را از معیارهای مورد توجه در دستیابی افراد به کمال وجودی می داند و زنان و مردان را به حضور در این راه تشویق می کند و اصولی را برای گام نهادن در این مسیر لحاظ کرده است. بنابراین، با استناد به آیات قرآن، این رهنمودها به نوع بشر ابلاغ شده است و در پیشگاه خداوند هیچ یک را بر دیگری مزیتی نیست.
در خطاب پروردگار به پیامبر اکرم (ص) نیز لغت مومنین، زن و مرد را شامل می شود و مسئولیت پیروی از سخنان پیامبر (ص) و توصیه های دین اسلام به زنان و مردان گوشزد شده است و هر دوی آنها در قبال انجام وظیفه و تکلیف الهی، مساوی و به لحاظ مسئولیت پذیری نیز برابرند.
مرتبط با این کتاب