مجموعه مقالات اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره) (جلد دوم)

مجموعه مقالات اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره) (جلد دوم)

قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در عصر جهانی شدن ارتباطات، سوال ها و چالش های جدیدی به ویژه در حوزه علوم انسانی فراروی اندیشمندان اسلامی قرار گرفت که همه به نوعی برخاسته از مسوولیت دشوار حکومت در این عصر است؛ دورانی که پایبندی به دین و سنت، در مدیریت همه جانبه کشورها بسیار چالش برانگیز می نماید.
از این رو مطالعات و پژوهش های به روز، جامع، منسجم و کاربردی در حوزه دین، بر اساس سنجه های معتبر جهانی و عمق و اصالت اندیشه های ناب، بایسته و ضروری است و جلوگیری از انحرافات فکری و تربیتی پژوهندگان حوزه دین، مهم و مورد عنایت تمامی بنیان گذاران این شجره طیبه، به ویژه معمار بزرگ انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری...
مرتبط با این کتاب