مجموعه قوانین اجرای احکام کیفری و مدنی

مجموعه قوانین اجرای احکام کیفری و مدنی

قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال
کتاب حاضر اثری از شهلا رضایی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
دراین مجموعه اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی از قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام در جرایم نیروهای مسلح از قانون آیین دادرسی کیفری، آیین نامه نحوهاجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری و مواردی از این قبیل همراه با ماده ها و تبصره هایشان آورده شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
"ماده 541-
بایگانی موقت پرونده
هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تاخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکوم‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود."
اجرای احکام در جرایم نیروهای مسلح از قانون آیین دادرسی کیفری آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص،رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 392 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 2293 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 2291 قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی از قانون آیین دادرسی مدنی
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.