مجموعه دایره المعارف هنرهای دستی (بادبادک سازی) (جلد هفتم)

مجموعه دایره المعارف هنرهای دستی (بادبادک سازی) (جلد هفتم)

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
معرفی کوتاه:
می توانیم برای ساخت چارچوب بادبادک ، از میله هایی با جنس های مختلف استفاده کنیم. استفاد ه از نی ، به ویژه در بادبادک های کوچک، هنوز هم متداو ل است . جنس دیگر ی که برا ی این کار استفاده می شود، چوب جنگلی است .
میله های پلاستیکی ، محکم ، سبک و انعطاف پذیرند و برای این که بادبادک تا حد امکان سبک بماند، میله های بزرگ تر را به صورت لوله های تو خالی می سازند. میله های فیبر کربن ، محکم تر، سبک تر و همچنین گران تر از بقیه هستند.
مرتبط با این کتاب