این کتاب برای گروه سنی کودک و نوجوان به چاپ رسیده است و سعی می کند تا در قالب شعر و داستان پیوند بین امام حسین(ع) و امام زمان(ع) را برای مخاطبان کودک و نوجون برقرار کند.
تشنه لبی حسین جان
گرچه لب فراتی
شبیه کشتی نوحی
تو کشتی نجاتی
هر کسی مهربونه
خوبی کنه همیشه
آقا نجاتش میده
سوار کشتی میشه
امام حسین(ع) عزیزه
مهربون و قشنگه
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.