مبانی گارگردانی تئاتر

مبانی گارگردانی تئاتر

ناشر : سروش
قیمت : ۲۳۸,۰۰۰ ریال
کتاب مبانی کارگردانی تئاتر اثر الکساندر دین و لانرس کارا، هر آنچه مورد نیاز یک کارگردان تئاتر است را در اختیار او قرار می دهد.
بنیاد آموزه ها و باورهای الکساندر دین و لارنس کارا در مورد کارگردانی تئاتر، بر ارائه اصول و مبانی مشخصا انضباطی است که پشتوانه علمی و عملی کارگردانان تئاتر، اعم از نوپا یا باتجربه در هر یک از فرم های نمایشی است، بی آنکه سهم خلاقه کارگردان را محدود کند. این استادان معتقد به فرایند تحلیل گام به گام اند که به منزله یک روش کارآمد آموزشی در کارگردانی تئاتر عمل کند. کتاب" مبانی کارگردانی تئاتر" هم به واقع کتاب کار گام به گام کارگردانان تئاتر سراسر جهان در بیش از چهار دهه از زمان انتشار آغازین آن بوده است، کتابی که رمزگشای معضلات عمده تکنیکی(فنی) و مسائل ویژه وجه دیداری صحنه در کارگردانی تئاتر، یعنی همان مبانی و اصولی است که سازوکار کار صحنه را تشکیل می دهند. نویسندگان کتاب حاضر ضمن بحث در نظریه درام، تکنیک ها(فنون) را به آزمون می گذارند، لغزش های احتمالی را تصحیح می کنند و مفاهیم اصلی تمرکز توجه به صحنه و قاب بندی آن، تصویرسازی از صحنه و آفرینش پویا بر صحنه نمایش را مورد توجه قرار می دهند. " مبانی کارگردانی تئاتر" در اصل کتابی است که در بسط ثلث اول دست نوشته های الکساندر دین به نام شرح درس کلاس کارگردانی تئاتر نوشته شده است و شامل مطالبی است که در کلاس کارگردانی سال اول دانشکده درام، دانشگاه ییل تدریس شده است. یگانگی کتاب " مبانی کارگردانی تئاتر" در تحلیل کامل و مشروح ضروریات کارگردانی نمایش است.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن