هر علم، به ویژه ریاضیات، از یک طرف با مفاهیم سر و کار دارد که باید با تعریف دقیق
شناخته شوند، از طرف دیگر بر آن است که احکامی را، هر چند که سرراست و ساده باشند،
با استدلال اثبات کند (نه با جنگ و دعوا یا سوگند خوردن !)
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن