مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی : دفتر اول و دوم : وحدت وجود و شهود، کیمیای خیال

مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی : دفتر اول و دوم : وحدت وجود و شهود، کیمیای خیال

ناشر : سوره مهر
قیمت : ۷۰,۰۰۰ ریال
خلاصه اثر:
کتاب حاضر دفتر اول و دوم از مباحث مطروحه در حوزه هنر و معماری است که آن را حسن بلخاری قهی تهیه و تدوین نموده است. موضوعاتی نظیر مبانی و منشا اعتقاد به وحدت وجود، وحدت وجود انفسی، وحدت وجود آفاقی، رویکردهای مختلف در بحث وحدت وجود، از مباحث این کتاب است...
مرتبط با این کتاب