ما مفتخریم به این دشمنی

ما مفتخریم به این دشمنی

قیمت : ۱۸,۰۰۰ ریال
آن چه در این کتاب جمع آوری شده، بیاناتی از رهبری است درباره «دشمن شناسی» که در طول سال های 1380 تا 1390 در جمع دانشجویان ایراد گردیده است. در گزینش بیانات سعی شده بهترین انتخاب برای تبیین ابعاد گوناگون دشمن شناسی شامل: معرفی دشمن، چگونگی و کیفیت دشمنی ها، موقعیت کنونی دشمن، سرانجام این دشمنی و وظایف ما درقبال دشمنی ها صورت گیرد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.