ماهنامه پیام گردونه (کمیک استریپ 9)

ماهنامه پیام گردونه (کمیک استریپ 9)

ناشر : آثار سبز
قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
آنچه در این جلد میخوانید:
داستان دنباله دار: سیزده به در
داستان پاکان: ملیکا مام خورشید عدالت
سهراب بزرگمرد کوچک: اولین ماموریت
مثل آباد: دود کباب
مشاهیر: آزاد سازی خرمشهر
گلبرگ: خدمت زیر پرچم
کشتی بان: اولین نبرد
خودنویس
گولی گولی: تنها در خانه
سینما گران: خالقین سوپرمن

مرتبط با این کتاب