ماهنامه پیام گردونه (کمیک استریپ 10)

ماهنامه پیام گردونه (کمیک استریپ 10)

ناشر : آثار سبز
قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
آنچه در این جلد میخوانید:
داستان دنباله دار: فارسی ستیز
داستان پاکان: ملیکا، مام خورشید عدالت
سهراب بزرگمهر کوچک: اولین ماموریت
مثل آباد: لقمه بزرگتر از دهنش برداشته
مشاهیر: داستان ریاضی
گلبرگ: کارت اهدای زندگی
کشتی بان: سوالات بی جواب
خود نویس
گولی گولی: کیک انفجاری
سینماگران: عمو سام
مرتبط با این کتاب