ماهنامه هنر و ادبیات تجربه (شماره 66)

ماهنامه هنر و ادبیات تجربه (شماره 66)

ناشر : هم میهن
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ ریال
در این شماره می‌خوانیم:

مهدی سحابی چگونه زندگی ما را دگرگون کرد؟

بیگانه

90 دقیقه آزادی

قسم به مرگ

زنان تنها

زنی در آستانه فروپاشی

غرب ما مدرن نمی‌کند

نسبت به چیزی که اهلی کرده‌ای مسئولی

انجمن فلاسفه جز

نوای بی‌نوا

طناز محبوب

در انتظار این غبار بی‌سوار

یک رولت روسی اگزجره!

همه چیز درباره خودم
مرتبط با این کتاب