کتاب مادر نوشته سرکار خانم ام البنین منیری است که پیش از این فصل اول این کتاب تحت عنوان (در حوالی عذاب) توسط انتشارات ماهواره به چاپ رسیده است.
.
.
.
با برگشت مجتبی بعد چهار سال زندگی شیوا هم مسیر دیگه ای پیدا میکنه.
مجتبی که آرزوی یه مادر گفتن تو دلش مونده بود تازه برا خودش مادر پیدا کرده بود. اما قلب سیاه طاهر آیا این اجاره رو بهش میداد؟؟
رابطه مجتبی با تمنا به کجا میرسه؟؟؟
آیا شیوا اجازه میده با هم ازدواج کنن؟؟
مرتبط با این کتاب