لذت مطالعه: چگونه کودک خود را کتابخوان کنیم

لذت مطالعه: چگونه کودک خود را کتابخوان کنیم

ناشر : نظری
قیمت : ۸۵,۰۰۰ ریال
کتاب لذت مطالعه نوشته جناب حسین رحیمی به منظور آشنایی خانواده ها با جایگاه کتاب و کتابخوانی و آمورش شیوه ها و تکنیک های مختلف ایجاد ارتباط موثر بین کودکان و کتاب و در نهایت علاقه مند کردن آنان به مطالعه میتواند در رشد و تعالی علمی و فرهنگی جامعه بسیار مثمر ثمر باشد.
کتاب حاضر در چهار فصل اصلی تدوین گردیده است
فصل اول:
شامل مجموعه ای از تکنیک ها و شیوه های کاربردی برای علاقه مند کردن کودکان است
فصل دوم:
در این فصل مبحث بسیار کاربردی و مهم تغذیه و مطالعه مطرح شده است. با توجه به تاثیر اثبات شده تغذیه بر کیفیت یادگیری، هوش و حافظه مطالب کاربردی و مهمی همچون: عادت های صحیح تغذیه و نقش آن در مطالعه، مواد غذایی تقویت حافظه در آن مطرح میشود. ضمنا مطالب تخصصی در رابطه با غذای مقوی برای مغز کودک و میوه های مفید برای حافظه و هوش کودکان نیز از موارد قابل استفاده کتاب برای والدین است.
فصل سوم:
شاخص های انتخاب کتاب برای کودکان از مهمترین مباحثی است که در این فصل مطرح شده است
فصل چهارم:
شامل صد نکته کاربردی در قالب جملات کوتاه برای تشویق کودکان به مطالعه میباشد.
مرتبط با این کتاب