کتاب لحظه های انقلاب به شکل گزارش نویسی است و به معنای واقعی تلفیقی از روایت و قصه نویسی دارد و نکته قوی که در این کتاب مشاهده می شود نزدیک بودن به واقعیات است.
این کتاب مستند گونه ای است از لحظه های اسطوره ای انقلاب مردم ایران که نویسنده با تمام کوشت و خون و عصب خود شخصا آزموده است.
نویسنده سعی کرده با حفظ امانت و صداقت، تا آنجا که خود ناظر عینی حوادث بوده وقایع انقلاب را نقل کند.

سیمین دانشور:
"این کتاب مستند گونه ای است از لحظه های اسطوره­ای انقلاب مردم ایران که نویسنده با تمام گوشت و خون و عصب خود شخصا آزموده، یک نوع ادبیات تجربی است. پیش درآمد ادبیات انقلابی ست که در انتظارش بودم."

شهید دکتر مفتح:
"با مطالعه مختصری از قسمت های کتاب لحظه های انقلاب، محتوا را غنی، عبارات را جالب و زیبا یافتم. نویسنده سعی کرده تا آنجا که خود ناظر عینی حوادث بوده، وقایع انقلاب را نقل کند. در قسمت هایی که دیدم، امانت و صداقت نویسنده متجلی بود."
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.