قصه های پروانه (جلد 8)؛ بچه ها و مهمانی

قصه های پروانه (جلد 8)؛ بچه ها و مهمانی

قیمت : ۶۳,۰۰۰ ریال
کتاب بچه ها و مهمانی جلد هشتم از مجموعه قصه های پروانه است که با قلم آقای مرتضی امین به نگارش در آمده است.

هرجلد از کتاب های قصه های پروانه به یکی از ویژگی ها و صفات حضرت امام خمینی (ره) و معرفی شخصیت ایشان برای بچه ها می پردازد در این کتاب نویسنده به موضوع اهمیت و توجه امام خمینی به خانواده پرداخته است. امام خمینی کودکان را بسیار دوست داشتند و در اوقات فراغت با نوه هایشان بسیار بازی می کردند.ایشان نه تنها به کودکان توجه می کردند بلکه با کمک کردن در انجام کارهای خانه سایر اعضای خانواده را تکریم می کردند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
مهرداد باقری
کتاب خوبی بود