قصص الخاقانی: تاریخ صفویه از آغاز تا پایان عصر شاه عباس دوم (جلد اول)

قصص الخاقانی: تاریخ صفویه از آغاز تا پایان عصر شاه عباس دوم (جلد اول)

ناشر : سروش
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ولی‌قلی خان شاملو – که از او با نام ولی‌قلی بیگ نیز یاد کرده‌اند از مورخان نامی روزگار صفوی است که در سال 1304 ق، در شهر هرات به دنیا آمد و در آن شهر رشد کرد و در سال‌های جوانی به سیستان رفت و در آنجا مورد توجه ملک نصرت خان حاکم آن ناحیه قرار گرفت و مستوفی سیستان شد و پس از چندین سال اشتغال اداری در حدود سال 1050 ق به قندهار بازگشت؛ و پس از هشت سال دوباره به سیستان بازگشت. او به هنگام لشکرکشی شاه عباس دوم برای آزادسازی قندهار حضور داشت و جزو سپاهیان ملک نصرت خان حاکم سیستان بود. او با پایان جنگ قندهار، در آن شهر ماند و پس از مدتی بیکاری در دارالحکومه قندهار استخدام و مشغول کار دفترنویسی و پس از چندی ناظر بیوتات قندهار شد. او در سال 1073 ق، پس از برکناری به سیستان بازگشت و در میان سال‌های 1073 تا 1077 ق، مشغول نوشتن کتاب قصص الخاقانی شد. این کتاب – که در یک مقدمه، سه باب و خاتمه طرح‌ریزی شده است، درباره تاریخ صفویه از ابتدا تشکیل این سلسله تا پایان روزگار شاه عباس دوم صفوی است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.