کتابی که درحال حاضر دراختیار دارید، به عنوان درس فیزیک الکتریسیته برای دانشجویان دوره های کاردانی و حتی دوره ی کارشناسی رشته های فنی و مهندسی که هم زمان ، ریاضیات آن را نیز می خوانند تدوین شده است و تاکید ما نیز بر آن می باشد که بتوانیم از نظر ریاضیات ، دانشجویان را به پایه ای مناسب در زمینه اصول فیزیک کلاسیک و حل مسائل مربوط به آن برسانیم .
با توجه به این که منابعی که برای دانشجویان دوره های مختلف کاردانی ویا کارشناسی رشته های فنی و مهندسی معرفی می گردد، به گونه ای می باشند که یا سطح مطالب ارائه شده در آن ها ، ازسطح علمی دانشجویان بالاتر است ویا حجم آن ها خیلی زیاد می باشند، لذا در این کتاب ، سعی شده است مطالب درسی ، به گونه ای ارائه گردند که علاوه بر رعایت شدن سرفصل هایی که از طرف وزارت علوم تعیین شده است ، سادگی مطالب و پیوستگی موضوعات درسی ، به نحوی مطلوب حفظ گردد و از نظر حجم مطالب نیز آن چنان ناخوشایند و نگران کننده نباشد. برای این که مفاهیم مختلف فیزیک ، برای دانشجویان قابل درک و فهم باشد، تلاش نمودیم تا تمامی مفاهیم درسی، به صورت بسیار ساده و روان معرفی گردد ، طوری که علاوه بر گنجاندن بخش های معرفی مفاهیم و توضیحات مربوط به آن ، مثال های متعددی را در سرتاسر هر فصل آوردیم و در انتهای هر فصل نیز ، مسائلی جالب معرفی و حل گردید تا مطالب درسی به صورت کامل ، برای دانشجویان قابل تحلیل باشد. همچنین در انتهای هر فصل، تعدادی مسئله آورده شده که حل آنها به عهده دانشجو گذاشته شده است.
یکی از اهداف مهمی که در تالیف این کتاب ، منظور گردیده است ، آشنایی دانشجویان با مفاهیم و قوانین فیزیک کلاسیک در زمینه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس می باشد که این عمل با معرفی بار الکتریکی و میدان الکتریکی در فصل های آغازین کتاب شروع می شود و درپی آن، در فصول بعدی با ارائه قانون گاوس و پتانسیل الکتریکی ادامه می یابد. سپس با معرفی خازن ها و مقاومت های الکتریکی به عنوان ادواتی که در الکتریسیته استفاده می شوند، مطالب را ادامه می دهیم و با بحث در زمینه جریان الکتریکی، مفاهیم الکتریسیته را خاتمه می‌دهیم.
در بحث فیزیک مغناطیس نیز پس از معرفی میدان مغناطیسی، به مفاهیمی در مورد قوانین آمپر و لنز و پدیده های فیزیکی مربوط به آن می پردازیم و در پی آنها قانون بیو – ساوار و قانون القای فارادی را معرفی و سپس بحث القائیدگی را ارائه نمودیم. در انتها نیز در مورد خواص مغناطیسی مواد نیز مباحثی را در میان گذاشتیم.
جا دارد از خانم میترا حبیب زاده که ما را در تایپ، صفحه آرایی و ویراستاری این کتاب یاری نموده، تشکر نماییم.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.