فناوری اطلاعات مکانی (از الف تا ی)

فناوری اطلاعات مکانی (از الف تا ی)

ناشر : ماهواره
قیمت : ۷۰,۰۰۰ ریال
فقدان و کمبود منابع به زبان فارسی در حوزه فناوری اطلاعات مکانی و نیاز روز افزون متخصصین کشور در این حوزه تخصصی و مهم، مهمترین انگیزه مولف در ارائه این کتاب است، این کتاب با گردآوری و ترجمه مفاهیم و استانداردهای موجود از منابع مختلف و همچنین تجارب موفق مولف در پروژه های اجرایی میباشد در انتخاب سرفصلها و مباحث مطرح شده در این کتاب معیارهای متعددی در نظر گرفته شده است. نخست اینکه مولف با توجه به گستردگی موضوعات دخیل در فناوری اطلاعات مکانی بیشتر بر جنبه های پیاده سازی و کاربردی تاکید کرده است و همچنین با توجه به تنوع موضوعات دخیل در این فناوری به برخی از موضوعات به طور مفصل پرداخته شده است و برخی موضوعات اشاره ای گذرا به آنها شده است، اثر حاضر جلد اول می باشد و میتواند به عنوان منبعی برای درک مفاهیم فناوری اطلاعات مکانی و بالاخص سیستم های اطلاعات مکانی تحت وب باشد، این مجموعه خالی از نقص نیست و در نسخه های بعدی فصل های تکمیلی به آن اضافه خواهد شد امید است که مطالعه آن برای دانشجویان، اساتید و کلیه متخصصین این حوزه مفید باشد.
مرتبط با این کتاب